Garanti hos Jakobsberg Bilservice

3 års garanti på reservdelar och montering

Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultat av en felaktig tillverkningsprocess,
materialfel eller konstruktionsfel. Garantin gäller även monteringen.

Nybilsgaranti

Eftersom originalreservdelar alltid ska användas och biltillverkarens
servicerekommendationer alltid ska följas gäller kundens nybilsgaranti.

Nöjd kundgaranti

Om kunden upplever att Jakobsberg Bilservice inte fullgjort överenskommet åtagande ska
nödvändiga korrigerande åtgärder genomföras.