GDPR

 

Vi på Jakobsberg Bilservice AB värnar om din integritet och vill säkerställa att du förstår hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Vad är GDPR?

GDPR är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att ge individer bättre kontroll över sina personuppgifter och att skapa en enhetlig lagstiftning för dataskydd inom hela EU. Den gäller för alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter om individer inom EU.

 

Hur påverkar GDPR dig som kund?

Som kund hos Jakobsberg Bilservice innebär GDPR att:

 

  • Du har rätt till tydlig information om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.
  • Du kan begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, och få en kopia av dessa.
  • Du kan kräva att felaktiga uppgifter rättas och att irrelevanta eller föråldrade uppgifter raderas.
  • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, såsom direktmarknadsföring.
  • Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. De uppgifter vi kan behöva inkludera:

  • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Fordonsinformation som registreringsnummer, modell och servicehistorik.
  • Betalningsinformation för fakturering och bokföring.

 

Dessa uppgifter hjälper oss att boka tider, utföra reparationer och service, samt att kontakta dig angående dina bokningar och erbjudanden som kan vara av intresse.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller ändring. Dina uppgifter lagras på säkra servrar och endast behörig personal har tillgång till dem.

 

Delning av personuppgifter

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det är nödvändigt för att fullgöra en avtalad tjänst (t.ex. vid garantifrågor med bilens tillverkare) eller där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Dina rättigheter

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig och svara på dina frågor.

 

Tack för att du är kund hos Jakobsberg Bilservice. Din integritet är viktig för oss, och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Med vänliga hälsningar,
Jakobsberg Bilservice AB