Kodning & programmering

Förläng livslängden på din motor

Kodning & programmering

Motorstyrdon (ECU)

 • Professionell Optimering: Vi använder avancerad teknik för att optimera din bils motorstyrning, vilket resulterar i förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet.
 • Avancerad Diagnostik: Avancerade diagnostiska verktyg för att identifiera och åtgärda problem och maximera din bils prestanda.
 • Skräddarsydda Lösningar: Skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov och förbättra din körupplevelse.
 

Instrument Panel

 • Professionell Reparation: Vi löser problem och återställer korrekt information i din instrumentpanel för en smidig körupplevelse.
 • Programmeringsexpertis: Vi är specialiserade på att programmera instrumentpanelen för att säkerställa att den ger exakt och tillförlitlig information.
 • Anpassade Lösningar: Skräddarsydda lösningar för att hantera alla problem med din instrumentpanel och säkerställa dess optimala funktion.

Startspärr, Bilnycklar

 • Professionell Återställning: Återställning av startspärrsystem och programmering av bilnycklar för att säkerställa en smidig och säker start av din bil.
 • Expertprogrammering: Expertkunskap för att programmera nya eller befintliga bilnycklar och startspärrsystem, vilket garanterar en tillförlitlig och säker användning.
 • Anpassade Lösningar: Skräddarsydda lösningar för att hantera alla problem med ditt startspärrsystem och bilnycklar, vilket ger dig trygghet och förtroende för din bils säkerhet och prestanda.

Airbag reparationer

 • Professionell Diagnostik: Exakt diagnostik av ditt airbagsystem för att identifiera och åtgärda eventuella problem och säkerställa dess korrekta funktion.
 • Expertreparation: Reparation av airbagsystemet med precision och noggrannhet för att garantera ökad säkerhet vid en eventuell kollision.
 • Förbättrad Säkerhet: Genom våra airbagreparationer strävar vi efter att öka säkerheten för dig och dina passagerare genom att säkerställa att airbagsystemet fungerar som det ska vid behov.

Växellådor

 • Expertkodning och Programmering: Vi använder avancerad kodning och programmering för att optimera växellådan för bästa prestanda och smidig växling.
 • Precision och Tillförlitlighet: Säkerställer att varje inställning och justering görs noggrant för att garantera att din växellåda fungerar smidigt och tillförlitligt.
 • Maximerad Prestanda: Vi strävar efter att maximera din växellådas prestanda, vilket resulterar i en förbättrad körupplevelse och bränsleeffektivitet.

BCM-BSI-Komfortstyrdon

 • Specialiserad Expertis: Hantering av BCM-BSI-komfortstyrdon, vilket säkerställer att alla system för komfort och elektronisk kontroll fungerar optimalt.
 • Noggrann Diagnostik: Noggrann diagnostik för att identifiera och lösa problem med BCM-BSI-komfortstyrdon, vilket säkerställer en smidig och pålitlig prestanda.
 • Anpassade Lösningar: Skräddarsydda lösningar för att hantera och optimera alla system för komfort och elektronisk kontroll i din bil, vilket ger dig en förbättrad och mer bekväm körupplevelse.

Kodning & Programmering

 • Anpassade Kodningstjänster: Vi erbjuder skräddarsydda kodningstjänster som är utformade för att uppfylla dina specifika behov och önskemål.
 • Expertprogrammering: Vi använder avancerad programmeringsteknik för att skapa anpassade lösningar som passar perfekt för din bil.
 • Optimerad Prestanda: Genom våra kodningstjänster kan vi optimera din bils prestanda och funktioner för en förbättrad körupplevelse och ökad funktionalitet.